Lundenhallen

Mark-, grundläggning- och betongarbeten för ny idrottshall. En pålad betongplatta där komplicerade sprängningsarbeten utfördes i närheten av befintlig byggnation.

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Beställare: Idrotts- och föreningsförvaltningen

Ruddalen

Byggnation av ny bandypist på Ruddalen med tillhörande rör anläggning samt förberedelser för en eventuell framtida byggnation av inomhushall

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Beställare: Idrott- och föreningsförvaltningen

Specma

Mark- och betongarbeten för en ny produktionshall i Högsbo.

Entreprenadform: Totalentreprenad

Beställare: Plusfastigheter

Backaskolan och Östra Backa gruppboende

Mark- och finplaneringsarbeten för en ny skola och nytt gruppboende i Landvetter.

Entreprenadform: Totalentreprenad

Beställare: Härryda kommun

Urban Cribs

Mark- och finplaneringsarbeten för nya studentbostäder på Lindholmen i Göteborg

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Beställare: Älvstranden Utveckling

TB1

Golvförstärkning av industrigolv i Volvofabriken genom installation av pålar och bergplintar

Entreprenadform: Utförandeentreprenad

Beställare: Volvo